ETİK KURULU (Komisyonu)

A- A+
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:
(Etik Komisyonu)

        25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davraniş İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; 
1. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek. 
2. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek.
3. Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4. Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5. Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı oldugu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6. Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden İlçe Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

-Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluslarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
-Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.
-Kurumumuzda ki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
-Kurulla işbirligi içinde çalışma görevini yerine getirmek.


        Darıca Kaymakamlık Makamının 19.03.2019 tarih 642 sayılı Olurları ile İlçe Etik Kurulu (Komisyonu) kurulmuş olup, Kurul 3 ayda bir toplanacak ve üyeler 4 yıl süre ile bu kurulda görev yapacaktır. Başkanın izinli, görevli olduğu hallerde İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından yürütülecek ve üyelerin görevli, izinli olduğu hallerde yerine görevlendirelen personel tarafından yürütülecektir.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ :

BAŞKAN: Ömer KARAMAN (Darıca Kaymakamı)
1. Üye: Turan AKSOY (İlçe Emniyet Müdürü)
2. Üye:Dursun DÜZGÜN (İlçe Yazı İşleri Müdürü)
3. Üye: Muharrem BİLGİÇ (İlçe Müftüsü)
4.Üye: Halil EKİZ (İlçe Tarım ve Orman Müdür V.)
5.Üye: Hamza KAYA (İlçe Nüfus Müdürü)
6. Üye: H. Mehmet TURAN (İlçe Mal Müdürü V.)
7. Üye: İlhan KADIOĞLU (İlçe Sağlık Müdürü)
8. Üye: İsmail OĞUZ (İlçe Milli Eğitim Müdürü)
MEVZUAT:

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)